Organique professional Sklepy
stacjonarne
Szukaj:
pl en

Mój koszyk - 0 produktów

Organique Firma Konkurs - zapytanie ofertowe - rozstrzygnięcie

Konkurs - zapytanie ofertowe - rozstrzygnięcie

Firma Organique Sp.z o.o. Sp.k. z siedzibą we Wrocławiu dnia 18 marca 2016r. dokonała wyboru dostawcy usługi w zakresie objętym Zapytaniem Ofertowym. Informacja o wyborze dostawcy na podstawie przeprowadzonego postępowania ofertowego została załączona poniżej w plikach do pobrania.

Nazwa pliku: Informacja o wyborze dostawcy usługi.pdf.


 

Firma Organique w związku z planowaniem realizacji projektu finansowanego ze środków Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 ,  Oś priorytetowa II: Wsparcie otoczenia i potencjału przedsiębiorstw do prowadzenia działalności B+R+I Działanie 2.3 Proinnowacyjne usługi dla przedsiębiorstw Poddziałanie 2.3.1 Proinnowacyjne usługi IOB dla MŚP, ogłasza niniejszym postępowanie w trybie zapytania o cenę na usługi proinnowacyjne w ramach rozpisanego zapytania ofertowego.
Przedmiot zamówienia został szczegółowo określony w załączonym do pobrania ZAPYTANIU OFERTOWYM.
Podmioty zainteresowane realizacją zadania objętego zapytaniem ofertowym proszone są o przesłanie oferty, zgodnie z jego warunkami.

Termin składania ofert upływa dnia: 17 marca 2016r. o godz.15:00.

Wersja do druku